ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 529อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 542อ่านอรรถกถา 8 / 552อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อรรถกถา ปริวาร ภิกขุนีวิภังค์ ๑๖ มหาวาร
กัตถปัญญัติวารที่ ๑ ปาจิตติยกัณฑ์ คำถามและคำตอบในลสุณวรรคที่ ๑

               เนื้อความอรรถกถาส่วนนี้ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ (ข้อ 1).

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ปริวาร มหาวิภังค์ ๑๖ มหาวาร                ปาราชิกกัณฑ์เป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปริวาร                ย่อหัวข้อสมุฏฐาน http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=826

.. อรรถกถา ปริวาร ภิกขุนีวิภังค์ ๑๖ มหาวาร กัตถปัญญัติวารที่ ๑ ปาจิตติยกัณฑ์ คำถามและคำตอบในลสุณวรรคที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 8 / 1อ่านอรรถกถา 8 / 529อรรถกถา เล่มที่ 8 ข้อ 542อ่านอรรถกถา 8 / 552อ่านอรรถกถา 8 / 1366
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=8&A=4024&Z=4118
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :