ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 1 / 1อ่านอรรถกถา 1 / 237อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 255อ่านอรรถกถา 1 / 279อ่านอรรถกถา 1 / 657
อรรถกถา จตุตถปาราชิกสิกขาบท
ขัณฑจักร

               ไม่มีเนื้อความอรรถกถาอธิบาย.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จตุตถปาราชิกสิกขาบท                สุทธิกะฌานเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=237                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา จตุตถปาราชิกสิกขาบท                อนาปัตติวาร ... วินีตวัตถุ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=281

.. อรรถกถา จตุตถปาราชิกสิกขาบท ขัณฑจักร จบ.
อ่านอรรถกถา 1 / 1อ่านอรรถกถา 1 / 237อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 255อ่านอรรถกถา 1 / 279อ่านอรรถกถา 1 / 657
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=1&A=9526&Z=9710
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :