ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 1 / 1อ่านอรรถกถา 1 / 41อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 42อ่านอรรถกถา 1 / 43อ่านอรรถกถา 1 / 657
อรรถกถา ปฐมปาราชิกสิกขาบท
บทภาชนีย์ สันถตภาณวาร [ยอนวัจจ์

               เนื้อความอรรถกถารวมอยู่ในข้อ ๔๐ แล้ว.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา ปฐมปาราชิกสิกขาบท                บทภาชนีย์ อสันถตภาณวาร - อนาปัตติวาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=40                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา ปฐมปาราชิกสิกขาบท                วินีตวัตถุ อุทานคาถา เรื่องลิงตัวเมียเป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=48

.. อรรถกถา ปฐมปาราชิกสิกขาบท บทภาชนีย์ สันถตภาณวาร [ยอนวัจจ์ จบ.
อ่านอรรถกถา 1 / 1อ่านอรรถกถา 1 / 41อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 42อ่านอรรถกถา 1 / 43อ่านอรรถกถา 1 / 657
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=1&A=3493&Z=4293
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :