ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 1 / 1อ่านอรรถกถา 1 / 644อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 657
อรรถกถา อนิยตกัณฑ์
อนิยต บทสรุป

               บทสรุปอนิยต ไม่มีเนื้อความอรรถกถาอธิบาย.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อนิยตกัณฑ์                อนิยต สิกขาบทที่ ๒ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=644

.. อรรถกถา อนิยตกัณฑ์ อนิยต บทสรุป จบ.
อ่านอรรถกถา 1 / 1อ่านอรรถกถา 1 / 644อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 657
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=1&A=19559&Z=19569
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :