ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 162อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 164อ่านอรรถกถา 15 / 166อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖
วัตถุสูตรที่ ๔

               อรรถกถาวัตถุสูตรที่ ๔               
               พึงทราบวินิจฉัยในวัตถุสูตรที่ ๔ ต่อไป :-
               บทว่า ปุตฺตา วตฺถู อธิบายว่า บุตรทั้งหลายชื่อว่าเป็นที่ตั้ง เพราะอรรถว่าปฏิบัติในเวลาที่มารดาบิดาเป็นคนแก่.
               บทว่า ปรมา ความว่า ภรรยาชื่อว่าเป็นเพื่อนอย่างยิ่ง เพราะความที่ความลับแม้ตนไม่บอกบุคคลอื่น ก็ต้องบอกแก่ภรรยา ดังนี้แล.

               จบอรรถกถาวัตถุสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ชราวรรคที่ ๖ วัตถุสูตรที่ ๔ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 162อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 164อ่านอรรถกถา 15 / 166อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1104&Z=1111
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=2379
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=2379
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :