ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 311อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 313อ่านอรรถกถา 16 / 315อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ อภิสมยวรรคที่ ๑๐
โปกขรณีสูตร

               อรรถกถาโปกขรณีสูตรที่ ๒               
               ในโปกขรณีสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า โปกฺขรณี ได้แก่ บึง.
               บทว่า อุพฺเพเธน ได้แก่ เพราะลึก.
               บทว่า สมติตฺติกา ได้แก่ เสมอขอบปาก.
               บทว่า กากเปยฺยา ความว่า กาอยู่ที่ฝั่งใหญ่ สามารถจะหย่อนจะงอยปากลงไปดื่มเองตามปกติได้.

               จบอรรถกถาโปกขรณีสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ อภิสมยวรรคที่ ๑๐ โปกขรณีสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 311อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 313อ่านอรรถกถา 16 / 315อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=3559&Z=3576
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3273
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3273
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :