ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 470อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 474อ่านอรรถกถา 16 / 478อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค กัสสปสังยุตต์
กุลูปกสูตร

               อรรถกถากุลูปกสูตรที่ ๔               
               พึงทราบวินิจฉัยในกุลูปกสูตรที่ ๔ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า กุลูปโก ได้แก่ เข้าไปยังเรือนของตระกูล.
               บทว่า เทนฺตุเยว เม ได้แก่ จงให้แก่เราเท่านั้น.
               บทว่า สนฺทิยติ ได้แก่ อึดอัด บีบคั้นอยู่.
               คำที่เหลือในข้อนี้ พึงทราบโดยนัยที่กล่าวแล้วแล.

               จบอรรถกถากุลูปกสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค กัสสปสังยุตต์ กุลูปกสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 470อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 474อ่านอรรถกถา 16 / 478อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=5275&Z=5318
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=4257
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=4257
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :