ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 641อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 642อ่านอรรถกถา 16 / 643อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลักขณสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑
ปิณฑสูตร

               อรรถกถาปิณฑสูตรที่ ๓               
               ในเรื่องก้อนเนื้อ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า สากุณิโก ความว่า ในเวลาจับนกมาขาย พรานนกเอาขนและหนังออก เหลือไว้แต่ก้อนเนื้อ ขายเลี้ยงชีพ. ด้วยเหตุนั้น ในเวลาที่สัตว์นั้นจุติจากนรก ก้อนเนื้อนั่นแลได้ปรากฏเป็นนิมิต. สัตว์นั้นจึงเกิดเป็นมังสปิณฑเปรต (เปรตก้อนเนื้อ).

               จบอรรถกถาปิณฑสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลักขณสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑ ปิณฑสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 641อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 642อ่านอรรถกถา 16 / 643อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=6783&Z=6789
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5356
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5356
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :