ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 47อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 48อ่านอรรถกถา 17 / 49อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ อนิจจวรรคที่ ๒
อานันทสูตร ว่าด้วยความดับแห่งขันธ์ ๕

               อรรถกถาอนิจจวรรคที่ ๒               
               อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๑๐               
               พระสูตรสุดท้ายในอนิจจวรรค เป็นไปด้วยอำนาจคำถามบทที่เหลือ พระองค์ทรงแสดงด้วยอำนาจแห่งผู้มีปัญญาตรัสรู้โดยประการนั้นๆ.

               จบอรรถกถาอานันทสูตรที่ ๑๐               
               จบอรรถกถาอนิจจวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อนิจจสูตรที่ ๑
                         ๒. ทุกขสูตรที่ ๑
                         ๓. อนัตตสูตรที่ ๑
                         ๔. อนิจจสูตรที่ ๒
                         ๕. ทุกขสูตรที่ ๒
                         ๖. อนัตตสูตรที่ ๒
                         ๗. อนิจจเหตุสูตร
                         ๘. ทุกขเหตุสูตร
                         ๙. อนัตตเหตุสูตร
                         ๑๐. อานันทสูตร.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ อนิจจวรรคที่ ๒ อานันทสูตร ว่าด้วยความดับแห่งขันธ์ ๕ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 47อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 48อ่านอรรถกถา 17 / 49อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=549&Z=570
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6373
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6373
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :