ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 529อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 530อ่านอรรถกถา 17 / 531อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค สุปัณณสังยุต
๑. สุทธกสูตร ว่าด้วยกำเนิดครุฑ ๔ จำพวก

               สุปัณณสังยุตที่ ๙               
               อรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในสุปัณณสังยุต ดังต่อไปนี้ :-
               ครุฑทั้งหลายเรียกว่า สุบรรณ เพราะปีกมีสีสวย.
               สูตรที่ ๑ แม้ในสุปัณณสังยุตนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ในเพราะเป็นเหตุเกิดของเรื่องตามนัยแรกนั่นเอง.

               จบอรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค สุปัณณสังยุต ๑. สุทธกสูตร ว่าด้วยกำเนิดครุฑ ๔ จำพวก จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 529อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 530อ่านอรรถกถา 17 / 531อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=6280&Z=6287
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8391
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8391
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :