ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 551อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 552อ่านอรรถกถา 17 / 553อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วลาหกสังยุต
๕๖. วาตวลาหกสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้มีลมในบางคราว

               อรรถกถาวาตวลาหกสูตรที่ ๕๖               
               บทว่า เทโว วสฺสติ ความว่า ฝนที่ตกตลอด ๔ เดือนที่เป็นฤดูฝนมีอุตุเป็นสมุฏฐานทั้งนั้น. ส่วนฝนชุกที่ตกในฤดูฝนและฝนในเดือน ๕ เดือน ๖ ชื่อว่าเกิดขึ้นด้วยอานุภาพเทวดา.
               ในข้อนั้นมีเรื่องนี้เป็นตัวอย่าง :-
               เล่ากันว่า วัสสพลาหกเทพบุตรตนหนึ่งไปหาพระเถระผู้ขีณาสพซึ่งจำพรรษาอยู่ในกุฏิไม้กฤษณา แล้วได้ยืนอยู่ข้างนอก.
               "พระเถระถามว่า ท่านเป็นใคร?"
               "กระผมคือ วัสสพลาหกเทพบุตร ขอรับ."
               "ทราบว่า ด้วยอำนาจจิตของท่าน ทำให้ฝนตกได้หรือ?"
               "ถูกแล้ว ขอรับ"
               "พวกอาตมา อยากเห็น"
               "ท่านจักเปียก นะครับ"
               "เค้าเมฆใหญ่ หรือเสียงฟ้าร้อง ไม่ปรากฏเลย พวกเราจักเปียกได้อย่างไร?"
               "ท่านขอรับ อำนาจจิตของผมทำให้ฝนตกได้ ขอนิมนต์ท่านเข้าบรรณศาลาเถิด"
               "ดีแล้ว เทพบุตร"
               พระเถระรับคำแล้วล้างเท้า เข้าสู่บรรณศาลา. เมื่อพระเถระนั้นกำลังเข้าไป เทพบุตรก็ขับเพลงขับบทหนึ่ง แล้วยกมือขึ้น. ได้มีก้อนเมฆก้อนหนึ่ง รอบๆ สถานที่ประมาณ ๓ โยชน์ (ทำให้เกิดฝนตก).
               พระเถระเปียกครึ่งตัว เข้าไปสู่บรรณศาลา.
               อนึ่ง ชื่อว่าฝนนี้จะหยุดตกก็เพราะเหตุ ๘ ประการ คือ
                         เพราะอานุภาพของนาค ๑
                         เพราะอานุภาพของครุฑ ๑
                         เพราะอานุภาพของเทวดา ๑
                         เพราะมีอุตุเป็นสมุฏฐาน ๑
                         เพราะมารบันดาล ๑
                         เพราะพลังฤทธิ์ ๑
                         เพราะเมฆประลัยกัลป์ (เมฆที่ยังกัปให้พินาศ) ๑.

               จบอรรถกถาวาตวลาหกสูตรที่ ๕๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วลาหกสังยุต ๕๖. วาตวลาหกสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้มีลมในบางคราว จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 551อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 552อ่านอรรถกถา 17 / 553อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=6544&Z=6553
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8437
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8437
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :