ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 552อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 553อ่านอรรถกถา 17 / 554อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วลาหกสังยุต
๕๗. วัสสวลาหกสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้มีฝนในบางคราว

               พระสูตรนี้ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.


               จบอรรถกถาวลาหกสังยุตที่ ๑๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
                         ๑. เทสนาสูตร
                         ๒. สุจริตสูตร
                         ๓-๑๒. สีตวลาหกทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐
                         ๑๓-๕๒. อุณหวลาหกทานูปการาทิสูตรที่ ๑-๕๐
                         ๕๓. สีตวลาหกสูตร
                         ๕๔. อุณหวลาหกสูตร
                         ๕๕. อัพภวลาหกสูตร
                         ๕๖. วาตวลาหกสูตร
                         ๕๗. วัสสวลาหกสูตร.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วลาหกสังยุต ๕๗. วัสสวลาหกสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้มีฝนในบางคราว จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 552อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 553อ่านอรรถกถา 17 / 554อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=6554&Z=6572
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :