ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 66อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 68อ่านอรรถกถา 17 / 70อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ ภารวรรคที่ ๓
อฆมูลสูตร ว่าด้วยทุกข์และมูลเหตุแห่งทุกข์

               อรรถกถาอฆมูลสูตรที่ ๑๐               
               ในอฆมูลสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อฆํ ได้แก่ ทุกข์. ในที่นี้ ท่านกล่าวทุกขลักษณะเท่านั้นด้วยประการฉะนี้.

               จบอรรถกถาอฆมูลสูตรที่ ๑๐               
               ----------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ ภารวรรคที่ ๓ อฆมูลสูตร ว่าด้วยทุกข์และมูลเหตุแห่งทุกข์ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 66อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 68อ่านอรรถกถา 17 / 70อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=713&Z=722
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6416
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6416
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :