ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 151อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 152อ่านอรรถกถา 18 / 153อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โยคักเขมีวรรคที่ ๑
๑. โยคักเขมีสูตร

               โยคักเขมีวรรคที่ ๑               
               อรรถกถาโยคักเขมีสูตรที่ ๑               
               โยคักเขมีวรรค โยคักเขมีสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า โยคกฺเขมิปริยายํ ได้แก่ เป็นธรรมปริยายอันเป็นเหตุของบุคคลผู้มีความเกษมจากโยคะ.
               บทว่า ธมฺมปริยายํ แปลว่า เป็นเหตุแห่งธรรม.
               บทว่า อกฺขาสิ โยคํ ได้แก่ กล่าวความประกอบ.
               บทว่า ตสฺมา ได้แก่ เพราะเหตุที่ทรงเป็นผู้เกษมจากโยคะ เพราะเรียกเอาเองหรือเพราะละโยคะได้ เพราะละโยคะได้ ไม่ใช่มีเพราะเรียกเอาเองฉะนั้น.

               จบอรรถกถาโยคักเขมีสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โยคักเขมีวรรคที่ ๑ ๑. โยคักเขมีสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 151อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 152อ่านอรรถกถา 18 / 153อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=2168&Z=2184
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=804
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=804
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :