ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 154อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 156อ่านอรรถกถา 18 / 158อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โยคักเขมีวรรคที่ ๑
๔. โลกสูตร

               อรรถกถาโลกสูตรที่ ๔               
               ในโลกสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า โลกสฺส ได้แก่ สังขารโลก.

               จบอรรถกถาโลกสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โยคักเขมีวรรคที่ ๑ ๔. โลกสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 154อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 156อ่านอรรถกถา 18 / 158อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=2235&Z=2261
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :