ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 165อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 167อ่านอรรถกถา 18 / 169อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โลกกามคุณวรรคที่ ๒
๒. มารปาสสูตรที่ ๒

               โลกกามคุณวรรคที่ ๒               
               อรรถกถามารปาสสูตรที่ ๑-๒               
               โลกกามคุณวรรค มารปาสสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               ในบทว่า อาวาสคโต ได้แก่ ไปสถานที่อยู่.
               บทว่า มารสฺส วสคโต ได้แก่ ตกไปอยู่ในอำนาจมารแม้ทั้ง ๓.
               บทว่า ปฏิมุกฺกสฺส มารปาโส ได้แก่ บ่วงแห่งมารที่สวมคล้องไว้ ที่คอของมารนั้น.
               สูตรที่ ๒ ง่ายทั้งนั้น.

               จบอรรถกถามารปาสสูตรที่ ๑-๒               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โยคักเขมีวรรคที่ ๑                ๑๐. อุปัสสุติสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=163                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โลกกามคุณวรรคที่ ๒                ๓. โลกกามคุณสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=169

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ โลกกามคุณวรรคที่ ๒ ๒. มารปาสสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 165อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 167อ่านอรรถกถา 18 / 169อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=2392&Z=2410
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :