ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 460อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 462อ่านอรรถกถา 18 / 467อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ เปยยาลวรรคที่ ๑
๓. อาเวณิกสูตร

               อรรถกถาอาเวณิกสูตรที่ ๓               
               พึงทราบวินิจฉัยในอาเวณิกสูตรที่ ๓ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า อาเวณิกานิ ความว่า ทุกข์เฉพาะบุคคล คือไม่ทั่วไปด้วยพวกบุรุษ.
               บทว่า ปาริจริยํ คือ มาตุคามย่อมเข้าถึงความเป็นหญิงบำเรอ.

               จบอรรถกถาอาเวณิกสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ เปยยาลวรรคที่ ๑ ๓. อาเวณิกสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 460อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 462อ่านอรรถกถา 18 / 467อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=6318&Z=6333
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3232
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3232
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :