ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 483อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 484อ่านอรรถกถา 18 / 485อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ มาตุคามพลวรรคที่ ๓
๑. วิสารทสูตร

               อรรถกถาวิสารทสูตรที่ ๑               
               อรรถกถาจัดเป็นสูตรที่ ๑๐ ในเปยยาลวรรค.
               พระไตรปิฎกเป็นสูตรที่ ๑ ในมาตุคามพลวรรคที่ ๓.
               พึงทราบวินิจฉัยในวิสารทสูตรที่ ๑ ดังต่อไปนี้.
               ในบทเป็นอาทิว่า รูปพลํ ความว่า ความถึงพร้อมแห่งรูป ชื่อว่ารูปพละ.
                         ความถึงพร้อมแห่งโภคะ ชื่อว่าโภคพละ.
                         ความถึงพร้อมแห่งญาติ ชื่อว่าญาติพละ.
                         ความถึงพร้อมแห่งบุตร ชื่อว่าปุตตพละ.
                         ความถึงพร้อมแห่งศีล ชื่อว่าสีลพละ.
               ก็เมื่อรักษาศีล ๕ หรือศีล ๑๐ ไม่ขาด ชื่อว่าสีลพละ คือความถึงพร้อมแห่งศีล.
               บทว่า อิมานิ โข ภิกฺขเว ปญฺจ พลานิ ความว่าพละ ๕ เหล่านี้ ท่านเรียก ชื่อว่าพละ เพราะอรรถว่าเป็นเครื่องสนับสนุน (อุปถัมภ์)

               จบอรรถกถาวิสารทสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ มาตุคามพลวรรคที่ ๓ ๑. วิสารทสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 483อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 484อ่านอรรถกถา 18 / 485อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=6467&Z=6473
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3246
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3246
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :