ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 487อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 489อ่านอรรถกถา 18 / 491อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ มาตุคามพลวรรคที่ ๓
๕. นาสยิตถสูตร

               อรรถกถานาสยิตถสูตรที่ ๕               
               บทว่า นาเสนฺเตว นํ กุเล น วาเสนฺติ ความว่า พวกญาติคิดว่า หญิงทุศีล เสียมารยาท ประพฤตินอกใจ ดังนี้ จึงจับคอนำออกไป คือไม่ให้อยู่ในตระกูลนั้น.
               บทว่า วาเสนฺเตว นํ กุเล น นาเสนฺติ ความว่า พวกญาติรู้ว่า ประโยชน์อะไรด้วยรูปหรือด้วยโภคะเป็นต้น หญิงนี้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีมารยาทดีงาม จึงให้อยู่ในตระกูลนั้น ไม่ให้พินาศ.
               คำที่เหลือในที่ทั้งปวงมีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถานาสยิตถสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ มาตุคามพลวรรคที่ ๓ ๕. นาสยิตถสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 487อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 489อ่านอรรถกถา 18 / 491อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=6507&Z=6529
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3255
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3255
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :