ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 495อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 496อ่านอรรถกถา 18 / 497อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ มาตุคามพลวรรคที่ ๓
๑๐. วัฑฒิสูตร

               พระสูตรนี้ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ มาตุคามพลวรรคที่ ๓                ๕. นาสยิตถสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=489                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค                ชัมพุขาทกสังยุตต์ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=497

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. วิสารทสูตร
                         ๒. ปัสสัยหสูตร
                         ๓. อภิภุยยสูตร
                         ๔. อังคสูตร
                         ๕. นาสยิตถสูตร
                         ๖. เหตุสูตร
                         ๗. ฐานะสูตร
                         ๘. วิสารทสูตร
                         ๙. ปัญจเวรสูตร
                         ๑๐. วัฑฒิสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ มาตุคามพลวรรคที่ ๓ ๑๐. วัฑฒิสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 495อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 496อ่านอรรถกถา 18 / 497อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=6573&Z=6590
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :