ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 593อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 595อ่านอรรถกถา 18 / 596อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค คามณิสังยุตต์
๔. หัตถาโรหสูตร

               อรรถกถาหัตถาโรหสูตรที่ ๔ และอัสสาโรหสูตรที่ ๕               
               แม้ในสูตรที่ ๔ และสูตรที่ ๕ ก็นัยนี้เหมือนกัน.

               จบอรรถกถาหัตถาโรหสูตรที่ ๔ และอัสสาโรหสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค คามณิสังยุตต์                ๓. โยธาชีวสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=593                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค คามณิสังยุตต์                ๖. ภูมกสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=598

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค คามณิสังยุตต์ ๔. หัตถาโรหสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 593อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 595อ่านอรรถกถา 18 / 596อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=7862&Z=7865
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :