ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 779อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 788อ่านอรรถกถา 18 / 794อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค อัพยากตสังยุตต์
๗. โมคคัลลานสูตร

               อรรถกถาสูตรที่ ๔-๘               
               สูตรที่ ๔-๘ อรรถกถาแก้ว่า มีเนื้อความง่ายทั้งนั้น.

               จบอรรถกถาสูตรที่ ๔-๘               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค อัพยากตสังยุตต์                ๓. สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=771                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค อัพยากตสังยุตต์                ๙. กุตุหลสาลาสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=799

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค อัพยากตสังยุตต์ ๗. โมคคัลลานสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 779อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 788อ่านอรรถกถา 18 / 794อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=9770&Z=9859
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :