ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 86อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 87อ่านอรรถกถา 18 / 88อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ มิคชาลวรรคที่ ๒
๑๑. ผัสสายตนสูตรที่ ๓

               อรรถกถาตติยผัสสายตนสูตรที่ ๑๑               
               ในตติยผัสสายตนสูตรที่ ๑๑ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อนสฺสาสํ แปลว่า ฉิบหายแล้ว.
               บทว่า ปนสฺสาสํ แปลว่า ฉิบหายนักแล้ว.
               คำที่เหลือพึงทราบตามนัยดังกล่าวแล้วแล.

               จบอรรถกถาตติยผัสสายตนสูตรที่ ๑๑               
               จบมิคชาลวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. มิคชาลสูตรที่ ๑
                         ๒. มิคชาลสูตรที่ ๒
                         ๓. สมิทธิสูตรที่ ๑
                         ๔. สมิทธิสูตรที่ ๒
                         ๕. สมิทธิสูตรที่ ๓
                         ๖. สมิทธิสูตรที่ ๔
                         ๗. อุปเสนสูตร [อุปเสนอาสีวิสสูตรที่ ๗]
                         ๘. อุปวาณสูตร
                         ๙. ผัสสายตนสูตรที่ ๑
                         ๑๐. ผัสสายตนสูตรที่ ๒
                         ๑๑. ผัสสายตนสูตรที่ ๓
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ มิคชาลวรรคที่ ๒ ๑๑. ผัสสายตนสูตรที่ ๓ จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 86อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 87อ่านอรรถกถา 18 / 88อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=990&Z=1026
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=381
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=381
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :