ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 97อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 98อ่านอรรถกถา 18 / 99อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ คิลานวรรคที่ ๓
๙. โลกสูตร

               อรรถกถาโลกสูตรที่ ๙               
               ในโลกสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า ลุชฺชติ ความว่า ย่อมทำลาย คือ ย่อมแตก.
               ตรัสอนิจจลักขณะ ไว้ในสูตรนี้.

               จบอรรถกถาโลกสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สฬายตนสังยุตต์ คิลานวรรคที่ ๓ ๙. โลกสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 97อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 98อ่านอรรถกถา 18 / 99อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=1233&Z=1244
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=406
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=406
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :