ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1010อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1023อ่านอรรถกถา 19 / 1027อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สูกรขาตวรรคที่ ๖
๑. โกสลสูตร

               สูกรขาตวรรคที่ ๖               
               อรรถกถาโกสลสูตรที่ ๑               
               สูกรขาตวรรคที่ ๖ โกสลสูตรที่ ๑.
               คำว่า ด้วยความกล้า คือ ด้วยความเป็นผู้กล้าหาญ.
               คำว่า เพื่อความรู้ คือ ประโยชน์แก่ความรู้.

               จบอรรถกถาโกสลสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สูกรขาตวรรคที่ ๖ ๑. โกสลสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1010อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1023อ่านอรรถกถา 19 / 1027อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5949&Z=5966
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7085
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7085
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :