ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1090อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1099อ่านอรรถกถา 19 / 1108อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
พลสังยุตต์

               อรรถกถาพลสังยุต               
               พละทั้งหลายที่ตรัสไว้ในพลสังยุต ก็เป็นของเจือกันเหมือนกัน.
               คำที่เหลือทุกแห่งตื้นทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาพลสังยุต               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค พลสังยุตต์ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1090อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1099อ่านอรรถกถา 19 / 1108อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=6370&Z=6412
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7133
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7133
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :