ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1123อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1136อ่านอรรถกถา 19 / 1147อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อิทธิปาทสังยุตต์ ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒
๑. ปุพพสูตร

               ปาสาทกัมปนวรรควรรณนาที่ ๒               
               อรรถกถาปุพพสูตรที่ ๑               
               ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒ ปุพพสูตรที่ ๑.
               คำเป็นต้นว่า อติลีโน (แปลว่า ไม่ย่อหย่อนเกินไป) จะแจ่มแจ้งข้างหน้า.
               ในสูตรนี้ ทรงแสดงอิทธิบาทซึ่งมีอภิญญา ๖ เป็นบาท.

               จบอรรถกถาปุพพสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อิทธิปาทสังยุตต์ ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒ ๑. ปุพพสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1123อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1136อ่านอรรถกถา 19 / 1147อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=6638&Z=6700
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7254
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7254
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :