ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1300อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1305อ่านอรรถกถา 19 / 1307อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อานาปานสังยุตต์ เอกธรรมวรรคที่ ๑
๑. เอกธรรมสูตร

               อานาปานสังยุตตวรรณนา               
               เอกธรรมวรรคที่ ๑               
               อรรถกถาเอกธรรมสูตรที่ ๑               
               อานาปานสังยุต เอกธรรมสูตรที่ ๑.
               ธรรมอย่างเอก ชื่อว่าเอกธรรม.
               คำใดที่เหลืออันจะพึงกล่าวในที่นี้ คำนั้นทั้งหมดได้กล่าวไว้เสร็จแล้วในนิเทศที่ว่าด้วยอานาปานนัสสติกัมมัฏฐาน ในวิสุทธิมรรค.

               จบอรรถกถาเอกธรรมสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อานาปานสังยุตต์ เอกธรรมวรรคที่ ๑ ๑. เอกธรรมสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1300อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1305อ่านอรรถกถา 19 / 1307อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=7590&Z=7619
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7471
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7471
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :