ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1501อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1504อ่านอรรถกถา 19 / 1507อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ ราชการามวรรคที่ ๒
๑๐. เทวจาริกสูตรที่ ๓

               สูตรที่ ๘-๙-๑๐ ไม่มีอรรถกถาแก้.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สหัสสสูตร
                         ๒. พราหมณสูตร
                         ๓. อานันทสูตร
                         ๔. ทุคติสูตรที่ ๑
                         ๕. ทุคติสูตรที่ ๒
                         ๖. มิตตามัจจสูตรที่ ๑
                         ๗. มิตตามัจจสูตรที่ ๒
                         ๘. เทวจาริกสูตรที่ ๑
                         ๙. เทวจาริกสูตรที่ ๒
                         ๑๐. เทวจาริกสูตรที่ ๓.
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ ราชการามวรรคที่ ๒                ๗. มิตตามัจจสูตรที่ ๒ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1494                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สรกานิวรรคที่ ๓                ๑. มหานามสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1507

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ ราชการามวรรคที่ ๒ ๑๐. เทวจาริกสูตรที่ ๓ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1501อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1504อ่านอรรถกถา 19 / 1507อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=8794&Z=8823
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :