ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1611อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1614อ่านอรรถกถา 19 / 1615อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕
๔. มหัทธนสูตรที่ ๑

               อรรถกถาปฐมมหัทธนสูตรที่ ๔               
               พึงทราบอธิบายในปฐมมหัทธนสูตรที่ ๔.
               คำว่า เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก คือ ผู้มั่งคั่งและมีทรัพย์มากด้วยอริยทรัพย์เจ็ดอย่าง.
               ผู้มีโภคะมากด้วยโภคะนั้นนั่นแหละ.
               คำที่เหลือในที่ทั้งปวงตื้นทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาปฐมมหัทธนสูตรที่ ๔               
               จบสคาถกปุญญาภิสันทวรรควรรณนาที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อภิสันทสูตรที่ ๑
                         ๒. อภิสันทสูตรที่ ๒
                         ๓. อภิสันทสูตรที่ ๓
                         ๔. มหัทธนสูตรที่ ๑
                         ๕. มหัทธนสูตรที่ ๒
                         ๖. ภิกขุสูตร
                         ๗. นันทิยสูตร
                         ๘. ภัททิยสูตร
                         ๙. มหานามสูตร
                         ๑๐. โสตาปัตติยังคสูตร.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕ ๔. มหัทธนสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1611อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1614อ่านอรรถกถา 19 / 1615อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=9598&Z=9607
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8106
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8106
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :