ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1621อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1623อ่านอรรถกถา 19 / 1625อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สัปปัญญวรรคที่ ๖
๒. วัสสวุตถสูตร

               สัปปัญญวรรควรรณนาที่ ๖               
               อรรถกถาวัสสวุตถสูตรที่ ๒               
               พึงทราบอธิบายในวัสสวุตถสูตรที่ ๒ แห่งสัปปัญญวรรคที่ ๖ มีอธิบายดังต่อไปนี้
               ภิกษุผู้เป็นพระโสดาบัน ไม่ถึงการปลงลงด้วยเหตุเท่านี้ ตั้งประชุมองค์แห่งการตรัสรู้คืออินทรีย์และพละ เจริญวิปัสสนา ก็จักบรรลุพระสกทาคามิมรรค.
               พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาเนื้อความนี้ว่า สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค แล้วตรัสเชื้อสายประเพณีในศาสนาในพระสูตรนี้.

               จบอรรถกถาวัสสวุตถสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สัปปัญญวรรคที่ ๖ ๒. วัสสวุตถสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1621อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1623อ่านอรรถกถา 19 / 1625อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=9682&Z=9711
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8111
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8111
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :