ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1637อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1638อ่านอรรถกถา 19 / 1639อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สัปปัญญวรรคที่ ๖
๙. ปฏิลาภสูตร

               อรรถกถาปฏิลาภสูตรที่ ๙               
               พึงทราบอธิบายในปฏิลาภสูตรที่ ๙.
               ในคำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญา นี้ พระเสขบุคคล ๗ จำพวกพึงทราบว่า ชื่อว่าผู้ได้เฉพาะซึ่งปัญญา. พระขีณาสพพึงทราบว่า ชื่อว่าผู้ได้ปัญญาแล้ว.
               แม้ในคำเป็นต้นว่า เพื่อความเจริญแห่งปัญญา ข้างหน้าก็นัยนี้นั่นแหละ.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงมีเนื้อความตื้นทั้งนั้นแล

               จบอรรถกถาปฏิลาภสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ สัปปัญญวรรคที่ ๖ ๙. ปฏิลาภสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1637อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1638อ่านอรรถกถา 19 / 1639อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=9813&Z=9816
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8145
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8145
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :