ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1640อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1641อ่านอรรถกถา 19 / 1654อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์
มหาปัญญวรรคที่ ๗

               มหาปัญญวรรควรรณนาที่ ๗               
               พึงทราบอธิบายในมหาปัญญวรรคที่ ๗.
               พึงทราบเนื้อความในทุกบท ตามนัยที่กล่าวในปฏิสัมภิทา๑- โดยนัยเป็นต้นว่า ชื่อว่าผู้มีปัญญามาก เพราะอรรถว่ากำหนดเอาในเนื้อความมาก ในบทเป็นต้นว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก ดังนี้นั่นเทียว.
               คำที่เหลือในทุกๆ บทตื้นทั้งนั้นแล.
____________________________
๑- ขุ. ปฏิ. เล่ม ๓๑/ข้อ ๖๖๕

               จบมหาปัญญวรรควรรณนาที่ ๗               
               จบโสตาปัตติสังยุตที่ ๑๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ มหาปัญญวรรคที่ ๗ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1640อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1641อ่านอรรถกถา 19 / 1654อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=9835&Z=9839
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8152
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8152
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :