ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1657อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1658อ่านอรรถกถา 19 / 1659อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สมาธิวรรคที่ ๑
๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑

               อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๕               
               พึงทราบอธิบายในปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๕.
               ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัจจะ ๔ เหล่านั้น ตามอัธยาศัยของผู้จะตรัสรู้ด้วยพระสูตร ด้วยการตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้น.

               จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สมาธิวรรคที่ ๑ ๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1657อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1658อ่านอรรถกถา 19 / 1659อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=9949&Z=9961
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8178
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8178
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :