ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1695อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1696อ่านอรรถกถา 19 / 1697อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒
๙. สังกาสนสูตร

               อรรถกถาสังกาสนสูตร               
               พึงทราบอธิบายในสังกาสนสูตรที่ ๙.
               คำว่า อปริมาณา วณฺณา ได้แก่ อักขระไม่มีประมาณ.
               คำว่า พยัญชนะ ดังนี้เป็นไวพจน์ของคำว่า อักขระหาปริมาณมิได้เหล่านั้น.
               อีกอย่างหนึ่ง เอกเทศหนึ่งแห่งอักขระ ก็คือชื่อว่าพยัญชนะ.
               คำว่า การจำแนก คือ การแยก.
               จริงอยู่ เมื่อสัจจะหนึ่งๆ ท่านแสดงให้พิสดารอยู่โดยอาการทั้งปวง อักขระเป็นต้น ก็ชื่อว่าไม่มีที่สุด เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแล้วอย่างนี้.

               จบอรรถกถาสังกาสนสูตรที่ ๙               
               ---------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒ ๙. สังกาสนสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1695อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1696อ่านอรรถกถา 19 / 1697อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=10219&Z=10227
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8298
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8298
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :