ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1712อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1714อ่านอรรถกถา 19 / 1716อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สีสปาปรรณวรรคที่ ๔
๒. ขทิรสูตร

               อรรถกถาขทิรสูตรที่ ๒               
               พึงทราบอธิบายในขทิรสูตรที่ ๒.
               คำว่า ไม่ได้ตรัสรู้แล้ว คือ ไม่บรรลุแล้ว และไม่แทงตลอดแล้ว ด้วยญาณ.

               จบอรรถกถาขทิรสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สีสปาปรรณวรรคที่ ๔ ๒. ขทิรสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1712อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1714อ่านอรรถกถา 19 / 1716อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=10393&Z=10408
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8335
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8335
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :