ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1721อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1722อ่านอรรถกถา 19 / 1724อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สีสปาปรรณวรรคที่ ๔
๙. อินทขีลสูตร

               อรรถกถาอินทขีลสูตรที่ ๙               
               พึงทราบอธิบายในอินทขีลสูตรที่ ๙.
               คำว่า ย่อมต้องมองดูหน้า ได้แก่ ตรวจดูอัชฌาสัย.
               อัชฌาสัย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาในคำว่า หน้า ในบทนี้.

               จบอรรถกถาอินทขีลสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สีสปาปรรณวรรคที่ ๔ ๙. อินทขีลสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1721อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1722อ่านอรรถกถา 19 / 1724อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=10485&Z=10510
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8346
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8346
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :