ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1722อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1724อ่านอรรถกถา 19 / 1725อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สีสปาปรรณวรรคที่ ๔
๑๐. วาทีสูตร

               อรรถกถาวาทีสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบอธิบายในวาทีสูตรที่ ๑๐.
               คำว่า สิลายูโป ได้แก่ เสาหิน.
               คำว่า โสฬสกุกฺกฺโก แปลว่า ๑๖ ศอก. บาลีว่า โสฬสกุกฺกุ แปลว่า ๑๖ ศอกก็มี.
               คำว่า มีรากลึกไปข้างล่าง ความว่า เข้าไปสู่หลุมข้างล่าง.
               คำว่า ข้างบน ๘ ศอก คือ พึงสูงพ้นหลุมมา ๘ ศอก.
               คำว่า อย่างแรง ได้แก่ มีกำลัง.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงตื้นทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาวาทีสูตรที่ ๑๐               
               จบสีสปาปัณณวรรควรรณนาที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สีสปาสูตร
                         ๒. ขทิรสูตร
                         ๓. ทัณฑสูตร
                         ๔. เจลสูตร
                         ๕. สัตติสตสูตร
                         ๖. ปาณสูตร
                         ๗. สุริยูปมาสูตรที่ ๑
                         ๘. สุริยูปมาสูตรที่ ๒
                         ๙. อินทขีลสูตร
                         ๑๐. วาทีสูตร.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ สีสปาปรรณวรรคที่ ๔ ๑๐. วาทีสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1722อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1724อ่านอรรถกถา 19 / 1725อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=10511&Z=10537
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8350
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8350
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :