ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1745อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1746อ่านอรรถกถา 19 / 1747อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ ปปาตวรรคที่ ๔
๑๐. สิเนรุสูตรที่ ๒

               สูตรที่ ๙ เป็นต้นมีนัยตามที่กล่าวแล้วในอภิสมยสังยุตนั่นเทียวแล.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. จินตสูตร
                         ๒. ปปาตสูตร
                         ๓. ปริฬาหสูตร
                         ๔. กูฏสูตร
                         ๕. วาลสูตร
                         ๖. อันธการีสูตร
                         ๗. ฉิคคฬสูตรที่ ๑
                         ๘. ฉิคคฬสูตรที่ ๒
                         ๙. สิเนรุสูตรที่ ๑
                         ๑๐. สิเนรุสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ ปปาตวรรคที่ ๔ ๑๐. สิเนรุสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1745อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1746อ่านอรรถกถา 19 / 1747อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=10747&Z=10771
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :