ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 12อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 25อ่านอรรถกถา 19 / 29อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ อวิชชาวรรคที่ ๑
๕. กิมัตถิยสูตร

               อรรถกถากิมัตถิยสูตรที่ ๕               
               พึงทราบวินิจฉัยในกิมัตถิยสูตรที่ ๕
               เอว ศัพท์ในบทว่า อยเมว มีอรรถแน่นอน. ย่อมห้ามมรรคอื่นด้วย เอว ศัพท์นั้น.
               ในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสทุกข์ในวัฏฏะและมรรคเจือปนกัน.

               จบอรรถกถากิมัตถิยสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ อวิชชาวรรคที่ ๑ ๕. กิมัตถิยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 12อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 25อ่านอรรถกถา 19 / 29อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=125&Z=148
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4047
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4047
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :