ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 245อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 264อ่านอรรถกถา 19 / 272อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ พลกรณียวรรคที่ ๑๑
๑. พลกรณียสูตรที่ ๑-๔

               พลกรณียวรรคที่ ๑๑               
               อรรถกถาปฐมพลกรณียสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยใน พลกรณียวรรค.
               บทว่า พลกรณียา ได้แก่ การงานมีการวิ่ง การกระโดด การก้มและการหว่านเป็นต้น พึงทำด้วยกำลังขาและกำลังแขน.
               บทว่า สีเล ปติฏฺฐาย ได้แก่ ตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิศีล.
               บทว่า อฏฐงฺคิกํ มคฺคํ ได้แก่ อริยมรรคกับวิปัสสนา.
               จบอรรถกถาปฐมพลกรณียสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               อรรถกถาสูตรที่ ๒-๔               
               สูตรที่ ๒-๔ ไม่มีอรรถกถา.
               จบอรรถกถาสูตรที่ ๒-๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ พลกรณียวรรคที่ ๑๑ ๑. พลกรณียสูตรที่ ๑-๔ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 245อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 264อ่านอรรถกถา 19 / 272อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=1579&Z=1636
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4338
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4338
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :