ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 264อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 272อ่านอรรถกถา 19 / 274อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ พลกรณียวรรคที่ ๑๑
๕. พีชสูตร

               อรรถกถาพีชสูตรที่ ๕               
               ในบทว่า พีชคามภูตคามา นี้ พึงทราบว่า พืช ๕ ชนิดชื่อว่าพีชคาม พืชนั้นนั่นแล สมบูรณ์ด้วยใบ ชื่อว่าภูตคาม ตั้งแต่มีสีเขียว.
               บทว่า พลํ คาเหนฺติ ได้แก่ ถึงความเจริญงอกงาม คือมีลำต้นมั่นคง.
               นี้เป็นกถาตามลำดับในบทว่า กุสุพฺเภ โอตรนฺติ เป็นต้น.

               จบอรรถกถาพีชสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ พลกรณียวรรคที่ ๑๑ ๕. พีชสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 264อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 272อ่านอรรถกถา 19 / 274อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=1637&Z=1652
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4343
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4343
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :