ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 276อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 278อ่านอรรถกถา 19 / 280อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ พลกรณียวรรคที่ ๑๑
๘. กุมภสูตร

               อรรถกถากุมภสูตรที่ ๘               
               บทว่า กุมฺโภ ได้แก่ หม้อน้ำ.
               บทว่า โน ปจฺจาวมติ คือน้ำไม่กลับเข้าไป. อธิบายว่า ไม่ไหลเข้าภายใน.

               จบอรรถกถากุมภสูตรที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ พลกรณียวรรคที่ ๑๑ ๘. กุมภสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 276อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 278อ่านอรรถกถา 19 / 280อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=1685&Z=1698
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4372
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4372
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :