ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 290อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 296อ่านอรรถกถา 19 / 298อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ พลกรณียวรรคที่ ๑๑
๑๕. นทีสูตร

               อรรถกถานทีสูตรที่ ๑๕               
               นทีสูตร มีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังนั้นแล.

               จบอรรถกถานทีสูตรที่ ๑๕               
               จบอรรถกถาพลกรณียวรรค               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. พลกรณียสูตรที่ ๑
                         ๒. พลกรณียสูตรที่ ๒
                         ๓. พลกรณียสูตรที่ ๓
                         ๔. พลกรณียสูตรที่ ๔
                         ๕. พีชสูตร
                         ๖. นาคสูตร
                         ๗. รุกขสูตร
                         ๘. กุมภสูตร
                         ๙. สุกกสูตร
                         ๑๐. อากาสสูตร
                         ๑๑. เมฆสูตรที่ ๑
                         ๑๒. เมฆสูตรที่ ๒
                         ๑๓. นาวาสูตร
                         ๑๔. อาคันตุกาคารสูตร
                         ๑๕. นทีสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ พลกรณียวรรคที่ ๑๑ ๑๕. นทีสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 290อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 296อ่านอรรถกถา 19 / 298อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=1801&Z=1835
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4395
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4395
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :