ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 323อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 325อ่านอรรถกถา 19 / 327อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ เอสนาวรรคที่ ๑๒
๑๕. นิฆสูตร

               อรรถกถานิฆสูตรที่ ๑๕               
               บทว่า นีฆา ได้แก่ ทุกข์.
               ก็ในบทนี้มีคำอธิบายว่า ทุกข์ทั้งหลายเกิดแก่บุรุษใด ย่อมทำลายบุรุษนั้นเสีย เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า นีฆา.
               สูตรที่เหลือในวรรคนี้ง่ายทั้งนั้น.

               จบอรรถกถานิฆสูตรที่ ๑๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ เอสนาวรรคที่ ๑๒ ๑๕. นิฆสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 323อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 325อ่านอรรถกถา 19 / 327อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=1973&Z=1980
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4405
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4405
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :