ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 42อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 45อ่านอรรถกถา 19 / 47อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ อวิชชาวรรคที่ ๑
๑๐. นันทิยสูตร

               อรรถกถานันทิยสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในนันทิยสูตรที่ ๑๐
               บทว่า ปริพฺพาชโก ได้แก่ ปริพาชกผู้นุ่งผ้า.
               คำที่เหลือในนันทิยสูตรนี้ง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถานันทิยสูตรที่ ๑๐               
               จบอวิชชาวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อวิชชาสูตร
                         ๒. อุปัฑฒสูตร
                         ๓. สาริปุตตสูตร
                         ๔. พราหมณสูตร
                         ๕. กิมัตถิยสูตร
                         ๖. ภิกขุสูตรที่ ๑
                         ๗. ภิกขุสูตรที่ ๒
                         ๘. วิภังคสูตร
                         ๙. สุภสูตร
                         ๑๐. นันทิยสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ อวิชชาวรรคที่ ๑ ๑๐. นันทิยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 42อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 45อ่านอรรถกถา 19 / 47อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=231&Z=255
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4163
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4163
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :