ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 49อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 51อ่านอรรถกถา 19 / 52อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ วิหารวรรคที่ ๒
๓. เสขสูตร

               อรรถกถาอรรถกถาเสขสูตรที่ ๓               
               พึงทราบวินิจฉัยในเสขสูตรที่ ๓.
               บทว่า เสโข แปลว่า ผู้ยังต้องศึกษา.
               ถามว่า ย่อมศึกษาอะไร. ตอบว่า ย่อมศึกษาสิกขา ๓.
               บทว่า เสขาย ความว่า เกิดขึ้นแล้วพร้อมด้วยผล ๓ และมรรค ๔.
               ชื่อว่าเสขะ เพราะอรรถว่า เขายังต้องศึกษากิจของตน เหตุยังมีกิจไม่สำเร็จแล.

               จบอรรถกถาเสขสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ วิหารวรรคที่ ๒ ๓. เสขสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 49อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 51อ่านอรรถกถา 19 / 52อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=293&Z=300
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4248
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4248
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :