ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 747อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 750อ่านอรรถกถา 19 / 753อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ นาฬันทวรรคที่ ๒
๖. อุตติยสูตร

               อรรถกถาอุตติยสูตรที่ ๖               
               พึงทราบวินิจฉัยในอุตติยสูตรที่ ๖.
               บทว่า ฝั่งแห่งบ่วงมาร ความว่า พระนิพพานจัดเป็นฝั่งแห่งวัฏฏะที่เป็นไปในภูมิ ๓.

               จบอรรถกถาอุตติยสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ นาฬันทวรรคที่ ๒ ๖. อุตติยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 747อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 750อ่านอรรถกถา 19 / 753อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=4388&Z=4410
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6554
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6554
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :