ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 837อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 839อ่านอรรถกถา 19 / 843อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์
คังคาทิเปยยาลที่ ๖

               คังคาทิเปยยาลที่ ๖ ไม่มีอรรถกถาแก้.


               อรรถกถาสติปัฏฐานสังยุต               
               ในอรรถกถาสังยุตตนิกาย ชื่อสารัตถปกาสินีจบแล้ว               
               -----------------------------------------------------               
               (ต่อภาคที่ ๒)
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ อมตวรรคที่ ๕                ๗. ทุจริตสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=831                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สุทธิกวรรคที่ ๑                ๑. สุทธิกสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=843

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ คังคาทิเปยยาลที่ ๖ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 837อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 839อ่านอรรถกถา 19 / 843อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5027&Z=5055
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :