ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 890อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 892อ่านอรรถกถา 19 / 894อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ มุทุตวรรคที่ ๒
๑๐. อาสวักขยสูตร

               อรรถกถาอาสวักขยสูตรที่ ๑๐               
               สูตรที่ ๑๐. ตื้นทั้งนั้นแล.
               ใน ๒ สูตรนี้ (สูตรที่ ๙-๑๐) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอินทรีย์เจือกัน.

               จบอรรถกถาอาสวักขยสูตรที่ ๑๐               
               จบมุทุตวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ปฏิลาภสูตร
                         ๒. สังขิตตสูตรที่ ๑
                         ๓. สังขิตตสูตรที่ ๒
                         ๔. สังขิตตสูตรที่ ๓
                         ๕. วิตถารสูตรที่ ๑
                         ๖. วิตถารสูตรที่ ๒
                         ๗. วิตถารสูตรที่ ๓
                         ๘. ปฏิปันนสูตร
                         ๙. อุปสมสูตร
                         ๑๐. อาสวักขยสูตร.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ มุทุตวรรคที่ ๒ ๑๐. อาสวักขยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 890อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 892อ่านอรรถกถา 19 / 894อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5315&Z=5331
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6813
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6813
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :